Takaisin ylös

Kun suru kohtaa

Läheisen menettäminen on aina vaikea asia ja vaatii omaisilta voimia jaksaa vaikean prosessin läpi. Oli suru sitten pieni tai suuri, on käytännön järjestelyt kuitenkin hoidettava. Parhaiten saat apua, kun otat yhteyttä asiantuntevaan hautaustoimistoon, jossa sinua neuvotaan vaihe vaiheelta. Apua saa myös seurakunnista ja erilaisista järjestöistä.

Erittäin läheisen ihmisen menetys vaatii suuria ponnisteluja. Ulkopuolista keskusteluapua on saatavilla mm. seurakunnilta ja järjestöiltä.

Jos edesmennyt edustaa eri uskontokuntaa tai ajattelutapaa, on varauduttava omista perinteistä poikkeaviin menettelytapoihin. 

Hautaustestamentin tehnyt omainen on miettynyt parhaansa mukaan kaiken etukäteen ja usein myös sopinut tietyn hautastoimiston kanssa järjestelyt. Tuolloin omaisten taakka keventyy ja läheisen toiveita on helppo kunnioittaa.  

Joskus omainen menehtyy ulkomailla ja tuolloin on toimittava eri maan viranomaisten kanssa ja hoidettava omaisen mahdollinen hautaus paikan päällä tai järjestettävä siirto kotimaahan.

Viereisiä linkkejä klikkaamalla pääset eteenpäin ja saat neuvoja, joilla jatkaa eteenpäin. 

Instagram
Netland-tuotantoa